SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TIÊU BIỂU

Công ty TNHH S-TEC VINA cung cấp thiết bị hệ thống chữa cháy bằng khí sạch và nạp lại khí chữa cháy sau khi sử dụng.

Hệ thống khí FM200

Với dây chuyền công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc, Công ty S-TEC VINA đang dần mang tới sự tiện lợi hoá…

HỆ THỐNG KHÍ NITƠ IG-100

Với dây chuyền công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc, Công ty S-TEC VINA đang dần mang tới sự tiện lợi hoá…

HỆ THỐNG KHÍ SMS 227​

Với dây chuyền công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc, Công ty S-TEC VINA đang dần mang tới sự tiện lợi hoá…

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ TỰ ĐỘNG SFS-1230 (NOVEC 1230TM)

Với dây chuyền công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc, Công ty S-TEC VINA đang dần mang tới sự tiện lợi hoá…

HỆ THỐNG
CHỮA CHÁY KHÍ TỰ ĐỘNG CO2

Với dây chuyền công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc, Công ty S-TEC VINA đang dần mang tới sự tiện lợi hoá…

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

S-TEC VINA là một trong những công ty đi đầu trong việc lắp đặt các thiết bị, hệ thống pccc tự động, kèm theo đó là bảo trì hệ thống pccc, với nhiều năm kinh nghiệm.

Cung cấp 13,000kg chất chữa cháy cho hệ thống HFC-227ea (FM-200)
tư vấn, thiết kế hạng mục PCCC, lắp đặt hệ thống HFC-227ea (FM-200)

Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi công ty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Sứ mệnh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

Tầm nhìn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

Giá trị cốt lõi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

đối tác

CHUYên mục Tin tức

Tin tức nhà máy – Tin tức hợp tác – Tin tức sản phẩm – Các tin tức mới nhất.

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart