Trang chủ

/

/

Trung Tâm R&D Samsung

Trung Tâm R&D Samsung

Chất chữa cháy FK-5-1-12 tồn tại dưới dạng chất lỏng trong điều kiện tại nhiệt độ phòng, không màu, không mùi và không dẫn điện cả ở trạng thái lỏng và trạng thái khí (FK-5-1-12 còn được gọi là nước khô).

Điểm sôi của FK-5-1-12 tại 49,2oC; nhiệt hoá hơi của FK-5-1-12 thấp hơn khoảng 25 lần so với nước. Cùng với đó, áp suất hơi của FK-5-1-12 cao hơn khoảng 12 lần so với nước (nguyên nhân là FK-5-1-12 hoá hơi nhanh hơn 50 lần so với nước).

Do đó, FK-5-1-12 chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí rất nhanh khi được phun qua vòi phun vào khu vực bảo vệ. Nói cách khác, FK-5-1-12 chỉ tồn tại ở dạng lỏng khi được lưu giữ, bảo quản trong bình nén; khi được phun ra ngoài để chữa cháy thì lập tức biến thành hơi.

Thông tin chi tiết dự án

Tên thương mại

Trung Tâm R&D Samsung

Vị trí dự án

Chủ đầu tư

Loại hình sản phẩm

Mật độ xây dựng

Quy mô dự án

Tổng số căn hộ

Diện tích căn hộ

Diện tích Shophouse

Nội thất bàn giao

Hình thức sở hữu

Hạng mục công việc

Cung cấp 13,000kg chất chữa cháy cho hệ thống HFC-227ea (FM-200)

Hệ thống HFC-227ea (FM-200)

Hệ thống SMS-227

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart