Trang chủ

/

Dự án tiêu biểu

dự án

S-Tec Vina là một trong những cty đi đầu trong việc lắp đặt các thiết bị, hệ thống pccc tự động, kèm theo đó là bảo trì hệ thống pccc, với nhiều năm kinh nghiệm.

Hệ thống HFC-227ea (FM-200)

Hệ thống SMS-227

Sky Oasis The Island Bay

Hệ thống HFC-227ea (FM-200)

Hệ thống SMS-227

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart